Letecky do města s neopakovatelným šarmem

Letecky do města s neopakovatelným šarmem


Do Benátek míří lidé za romantikou, poznat kus historie lidstva nebo navštívit některou velkolepou kulturní akci. Cenově dostupné letenky do benátek vás nasměrují na Mezinárodní letiště Marco Polo nedaleko města a pohodlně se z něj přepravíte autobusem přímo od letištního terminálu. Pro cestovatele volící nevšední styl dopravy je možné se do centra města dopravit lodí, která jezdí v pravidelných intervalech nebo lodním taxi, za který si ovšem dost připlatíte.

Dnešní Benátky, které jsou výstavní skříní bohatého cestovního ruchu a historická část se nachází na 121 ostrovech a ostrůvcích, které spojuje 435 mostů a protíná 170 kanálů, vznikly původně jako osada pro lidi v nouzi, když zbylá část původních obyvatel římského impéria prchala před vpády barbarských kmenů. Lidé se postupně usazovali na ostrůvcích a roku 810 založili město. Město se stalo byzantskou kolonií, ale poměrně rychle se osamostatnilo a začalo bohatnout. V roce 1204 se Benátčané zapojili do dobývání Konstantinopole (Istanbulu) a jejich moc na čas velice zesílila. Bohatá historie, která následovala zanechala ve městě své stopy. Nejvýznamnější období bylo pod vládou Habsburků až do roku 1866, kdy se město připojilo k Italskému království.

čtvrť San Marco

Nejatraktivnější čtvrtí současného města je San Marco s Dóžecím palácem, chrámem svatého Marka, a Piazzettou svatého Marca se dvěma sloupy, které se staly symbolem Benátek. Nejdůležitějším kanálem je Canal Grande se čtyřmi mosty. Orientace ve městě je snadná, cestovat lze vodním autobusem nebo pěšky a samozřejmě se lze plavit gondolou. Auta ve městě nenajdete. Všechna stojí na odstavných parkovištích kolem města.

historické Benátky

Pro lidi, kteří se chtějí v Benátkách ubytovat, platí doporučení ohledně ubytování v hlavní části Benátek, kde se dá pohodlně chodit pěšky. Ubytování v okrajových částech města je sice levnější, ale odtud se návštěvníci dostanou pouze přívozem a tím se cenové rozdíly v ubytování srovnají.

Pokud chcete město a jeho poklady poznat podrobně, potřebujete hodně dlouhé prázdniny. Stručný přehled o krásách tohoto města získáte za 3-5 dní.

Pobyt v Benátkách není levnou záležitostí, ale rozhodně každého návštěvníka obohatí nevšedními zážitky a poutavou historií.