Zodpovědnost ve firmě

Víte, to znamená SA 8000? Pokud to nevíte, tak se můžete podívat na webové stránky gradeogroup.cz a tam se dozvíte, co to znamená společenská odpovědnost. Znamená to odpovědnost podniku za dopady jejich činnosti na společnost a taky okolí. Myslím si, že tohle je velice zodpovědné a taky skvěle znát, protože v budoucnu se vám to třeba může taky hodit. I když mnoho lidí si říká, že jsem to hodit nebude, že si to ani nemusí pamatovat. Jenomže pojem společenská odpovědnost organizací, zkráceně CSR, představuje takový soubor, například postupu v sociální sféře anebo ekonomické organizace.

Chce to mít pevnou ruku.

Myslím si, že společenská odpovědnost může organizaci přinést také zlepšení, a to opravdu z mnoha věcí. Například uspoří náklady anebo zlepší vztahy se zákazníky a zaměstnanci. Ale také dalšími zainteresovanými stranami. Myslím si, že hlavně pro veřejnost tohle bude vlastně perfektní, protože se tohle vyplatí. A protože společenská odpovědnost je taková všeobecná, tak vám doporučuji se podívat právě na zmíněné webové stránky, kde se dozvíte více informací. Tady pro vás mohou zajistit například poradenství a konzultaci podle vašich potřeb anebo taky požadavků.

Už se učíme odmala.

Zavede vám údržbu systému managementu a zaškolí taky zaměstnance, takže vám ubude opravdu mnoho práce, že se nemusíte ničím složitým zabývat. A taky mnoho lidí má zájem se stále vzdělávat, tak se taky může vzdělávat v tom, co to znamená společenská odpovědnost. Já sama bych na tohle dávala velký pozor a opravdu bych dbala na to, aby to všichni kolem dodržovali, protože zodpovědnost je velmi důležitá. Tohle jsem si taky přála ve své firmě, aby se o této osvětě dozvědělo více lidí, protože věřím, že by to opravdu mnoha lidem pomohlo. Takže pokud stále nevíte, co to přesně znamená SA 8000, tak se nemusíte bát zeptat, od toho tady všichni jsou.