Dlouhodobé cenné papíry

Pokud jste běžci na dlouhou trať, přesně pro vás tento článek bude, budeme se bavit o dlouhodobých cenných papírech. Je to forma investice, postavená na dlouhou dobu dopředu a pravidelného pasivního příjmu. Spousta dlouhodobých cenných papírů se řadí do majetkových, jelikož podíly na majetku vám vydrží dlouho, pokud se něco nestane například s firmou, zdali nezkrachuje a tak podobně. Pojďme se tedy podívat, jaké druhy těchto cenných papírů máme.

Akcie na trhu

Akcie

Asi většina z vás minimálně tento pojem už někdy slyšela. Jedná se o cenný papír, který vyjadřuje podíl na nějakém majetku či akciové společnosti. Akcie se dělí na několik druhů, podle toho, jaký druh akcie máte, dostáváte pak benefity v podobě rozhodovacího práva nebo dividendu, nebo peněžní podíl. Prvním typem jsou akcie kmenové, u tohoto druhu máme zajištěné hlasovací právo, avšak nemáme jistotu, že vždy dostaneme podíl na zisku. Opačným druhem je akcie Prioritní, jak již z názvu vyplývá, jsme v pozici prioritního společníka, kterému se musí dividenda vyplácet, na druhou stranu ale nemáme hlasovací právo ve věcech týkajících se společnosti jako takové. Posledním typem jsou akcie zaměstnanecké, ty se využívají jako taková forma investice pro zaměstnance ve firmách. Zaměstnanci, kteří ve firmě pracují delší dobu, mají možnost si kupovat tyto akcie za zvýhodněnou cenu.

uskutečněný kontrakt

Dluhopis

Dalším druhem těchto cenných papírů jsou dluhopisy. Tento papír je na rozdíl od akcií řazen mezi úvěrové. Funguje na jednoduchém principu, emitent se zavazuje, že vyplatí kupujícímu v době splatnosti úrokový výnos a vrátí nominální hodnotu, za kterou byl cenný papír nakoupen. Opět tu máme dvě možnosti, můžeme si pořídit dluhopis buď s pevným úrokem, či s pohyblivým. Pevný úrok bychom využili v případě, že by byla hodnota nastavena na dobré laťce, ale bylo by riziko, že by během držení dluhopisu mohla hodnota spadnout, proto by nám následně byla vyplacena úroková částka, na které jsme byli dohodnuti. V případě pohyblivého úroku je to taková sázka na nejistotu, můžete na tom jak prodělat, tak i vydělat. Vyplácí se nám totiž nakonec úrok, který platí v době odkupu dluhopisu.