Jak dlouhá je cesta tvorby bílkovin

Bílkoviny jsou nedílnou součástí každé buňky v našem těle. Celkové bílkoviny hrají v našem organismu velmi zásadní a zajímavou roli. Pokud se podíváme na naše DNA, v jádře každé buňky se ukrývá řetízek o délce několika metrů. Toto DNA je za určitých okolností kondenzováno do chromozomů, ale běžně je zde spíše rozpleteno do něčeho, co připomíná misku se špagetami. DNA je tvořeno dvoušroubovicí, což znamená že se jedná o k sobě připojená vlákna, která se točí do stylu šroubovice. Obě vlákna jsou tvořena za sebou jdoucími bázemi. Tyto báze známě čtyři, které mají rozdílnou strukturu, jejich pořadí za sebou pak určuje, jak co tedy daný úsek DNA kóduje.

DNA

Postupně, jak šly možnosti vědy dopředu, jsme odhalili, že určité oblasti můžeme nazvat geny a tyto geny tvoří předpisy pro určité produkty. Geny můžeme rozdělit na strukturální a nestrukturální. Podle strukturálních se tvoří právě bílkoviny a geny nestrukturální zajišťují místa, kde dochází k určitému způsobu řízení. Jinak je v genomu plno míst, které jsme zatím nepochopili nebo se jedná o místa, kam se zapojila nukleová kyselina z viru, který nakazil buňku, a nyní již nemá význam. Podle strukturálních proteinů, které se složitým procesem nazývaným jako transkripce, přepíše do mRNA.

bílkovina v potravě

Opět se jedná o vlákno, které výrazně připomíná DNA, ale jsou mezi nimi drobné rozdíly. Takto mRNA přejde z jádra buňky, kde je vytvořena do cytoplasmy, a tam se připojí na ribozomy. To jsou drobné struktury, kde je možné podle mRNA přiřazovat za sebe aminokyseliny, které následně vytváří, takto na sebe navázány, peptidy a proteiny. Proteiny pak mají v našem organismu různou roli. Jsou například součástí pleti, jenže postupem času se schopnost tvořit tyto proteiny snižuje a dochází k jejich úbytku. Právě na pleti se tento nedostatek může projevit, což bude trápit převážně ženy. Kolagen přírodní Orca collagen je ale může alespoň z části nahradit a oddálit tak známky stárnutí.