Kdy je nejvhodnější provádět zemní a výkopové práce

Jako vše, i zemní a výkopové práce mají svá ustálená pravidla. A ta se týkají i doby, kdy mohou být prováděny. Samozřejmě v případě nutných oprav existují výjimky, ovšem u těch běžných, plánovaných prací jsou prakticky vždy dodržována.

A to se samozřejmě týká i doby, kdy jsou tyto práce prováděny. Teď nemám na mysli denní dobu, i když i ta má své zákonitosti. Například nelze očekávat, že bude možné tyto opravy a úpravy provádět za tmy. K tomu, aby byly provedeny pořádně, je zkrátka potřeba dobrá viditelnost, kterou ani ty nejlepší lampy a osvětlení nenahradí.
nakládání materiálu

Ne, čím se budu zabývat, jsou především klimatické podmínky a vlivy počasí. Ty mají totiž na celou věc mnohem větší vliv, než si většina lidí uvědomuje. Proto i když například reptáme a nadáváme, že se všude rozhodli najednou stavět a kopat, věřte, že to má svůj důvod.

Tím asi nejdůležitějším je ochrana materiálu a zajištění, aby byl v dobrém a především použitelném stavu. Málokdo si totiž uvědomuje, jak moc může díky počasí pracovat. Vezměme si například obyčejný štěrk. Ano, dá se říci, že jsou to pouze malé kousky kamenů. Ovšem i ty podléhají povětrnostním vlivům.

Hlavním z nich je teplota vzduchu. Pokud je příliš horko, má například asfalt problém s tuhnutím. Stejně na tom jsou i podobné materiály. Beton zase vysychá příliš rychle a praská. To vše může způsobovat mnoho potíží a ohrozit i zdraví a někdy i život nejen pracovníků, ale po dokončení prací i těch, kteří danou oblast využívají.
tahač shrnující štěrk

Pokud teplota klesne pod bod mrazu, nelze některé materiály například vůbec použít. Již zmíněný beton by měl velké problémy s tuhnutím. Stejně je na tom zmíněný asfalt. Nehledě na nebezpečí, které hrozí nejen pracovníkům díky vznikajícímu náledí.

Jak je vidět, lze tyto práce provádět pouze za příznivých teplot. Ty bývají obvykle na jaře a na podzim, přičemž podzim bývá oblíbenější, neboť trvá déle a je sušší. Na jaře je totiž potřeba počítat s postupným táním sněhové pokrývky a tedy i velkou vlhkostí. Proto se nedivme, že se tyto stavby začínají na podzim. Skutečně to nemá nic společného s čerpáním dotací, jak si někteří myslí. Je to pouze využití nejlepšího možného období.