Mezinárodní kamionová doprava je pro českou ekonomiku klíčová

i iv=“Content-Type“ content=“text/html; charset=UTF-8″>

Zajímavé informace nám může poskytnout náhled do minulosti, přibližně do druhé poloviny dvacátého století. V socialistickém Československu i přes vznik asociace české kamionové mezinárodní přepravy s názvem Česmad bylo preferencí číslo jedna zajistit transport veškerého zboží po železnici. Rozvoji železnic se také věnovalo mimořádné množství prostředků a nákladní vlakové soupravy (jak vnitrostátní, tak i mezinárodní) tvořily více než tři čtvrtiny celkového objemu republikové dopravy. Svůj pozitivní význam to mělo v centralizovaném státním plánování, především z hlediska úspory energií, které byly u vlakových souprav nižší, než při provozu mezinárodní kamionové dopravy.
kamion na dálnici
Doba se však mění a spolu s ní i transport veškerého zboží na evropském kontinentu. Dnes převažuje v Česku doprava silniční, a to v obráceném poměru, než za socialismu – dnes tvoří tři čtvrtiny celkového objemu kamiony. V současné době se každý den převáží na silnicích v Česku přibližně 170 tun nákladu a zajišťuje jej zhruba tři tisíce nákladních vozidel. Ta se pohybují většinou po hlavních dálničních tazích.

Opěrný bod české ekonomiky

Mnozí lidé si neuvědomují, že mezinárodní kamionová doprava je opěrným bodem české ekonomiky, a kdyby přestala existovat, vyvolalo by to devalvaci měny, destabilitu státu, občanské nepokoje a mnohé další krizové scénáře. Možná, že i vy patříte mezi řidiče, kteří na „kamioňáky“ pohlíží s despektem, a považují je na silnici za obtížný hmyz, měli bychom jim však spíše poděkovat. Většina z nich se na silnici totiž chová i ve svém vlastním zájmu shovívavě a obezřetně a tito lidé nebývají obvykle viníky dopravních nehod, spíše výjimečně.
nákladní železniční doprava
A jak by vypadal život bez nich? Stagnovala by výroba strojírenská, textilní, chemická, zemědělská atd., v obchodních domech bychom neměli dostatek zboží, zejména potravin, které se musí dodávat do obchodů pravidelně, nebylo by možné v takovém rozsahu provozovat internetové obchody, protože by nefungovala potřebná logistika, nebylo by zkrátka co nakupovat a prodávat.