Motivace na pracovišti – čím ji šéfové ničí?

Téměř každý zaměstnanec nastupuje do práce s přesvědčením, že se vynasnaží dobře a nadšeně pracovat. Každodenní realita a rutina ale může začít ukazovat nedostatky v organizaci práce a samozřejmě, naprosto nevyhnutelně, do denních pracovních starostí nastupuje lidský faktor. Ať už jde o vztahy se spolupracovníky nebo s našimi šéfy. Když něco skřípe s nadřízenými, má to obvykle velmi negativní vliv na naši produktivitu práce. Poznáváte některé z následujících charakteristik?  
svářeč při práci
1.       Neustálá plná kontrola toho, kde a kdy zaměstnanci pracují
Dávno již probíhají neustálé debaty o tom, zda a jak ve velké míře povolovat práci z domu. Jedni tvrdí, že to by rozhodně motivaci a produktivitu zvyšovalo, ale druzí mají obavy z toho, co by to nakonec přineslo a zda by naopak produktivita práce neklesala. Také panují obavy z toho, jak práci kontrolovat. Jedna věc je ale jasná. Pokud nenabídnete určitou možnost flexibility, spolehlivě to pracovní nadšení tlumí. Důležitou věcí v této problematice je schopnost nadřízených všímat si případných známek nespokojenosti či dokonce vyhoření.
2.       Ignorace očekávání, aspirací a kariérních cílů zaměstnanců
Ano, pro manažery a nadřízené dost často není tento bod zajímavý, protože nás chtějí pro profesi a ne pro to, abychom jim utekli, studovali a vůbec se snažili jít nahoru. Jenže možnost kariérního postupu je pro velké množství pracovníků zásadní a je mocným hybatelem motivace a tudíž pracovního nasazení. Bývá to také jeden z důvodů změny pracovního místa. U velkých korporací bývají dveře otevřené, ale jak je to v malých podnicích? Tam lze také vždy něco vymyslet. Pokud situace neumožňuje zvyšovat platy, potom lze pracovat s jinými motivačními prvky, jako jsou například různě tematicky zaměřené dny, oddychové aktivity, teambuilding apod. Možností jak motivovat je nepřeberné množství a je dobré se svých lidí ptát.
domácí kancelář
3.       Neutralita v případě neshod na pracovišti
Pro většinu nadřízených je taková situace velmi nepohodlná a mají tendence nechávat řešení na lidech samotných. To je pravda, jsme přece dospělí a ještě k tomu v práci, kde by měl vládnout zdravý rozum. Dost často tomu tak není a problémy mezi zaměstnanci mohou narůst až k nesnesitelné hranici. Pokud se situace nelepší, je načase vstoupit do hry, protože napětí nesvědčí pracovnímu tempu nemluvě o motivaci. Nadřízený by měl vytvořit bezpečné a otevřené prostředí k diskusi, neměl by se bát říci o pomoc profesionálům. Může také dojít k organizačním změnám, ale nejde situaci neřešit.