Práce není zajíc, neuteče vám


Na víkend má vÄ›tÅ¡inou každý z nás spoustu plánů, zvláštÄ› tehdy, máme-li nároÄnou práci a chceme si pořádnÄ› odpoÄinout. Jenže sami dobÅ™e víte, jak to chodí. V sobotu ráno se ÄlovÄ›k probudí a místo toho, aby si splnil svá pÅ™edsevzetí o nic nedÄ›lání, nebo naopak o aktivním relaxu plném zdravého pohybu, vÅ¡e dopadne jinak a jede se ve starých kolejích. Je potÅ™eba udÄ›lat to a ono, nakoupit, uvaÅ™it, vyprat, vyžehlit, vyluxovat… A tak by se dalo pokraÄovat ve vypoÄítávání dalších klasických pravidelných víkendových aktivit.

Vychutnejte si vaÅ¡e spoleÄné dny naplno

Možná právÄ› proto je dobÅ™e, že vznikly víkendové pobyty pro dva, které z vás sejmou břímÄ› víkendového otroÄení, a vy si budete moci odpoÄinout takzvanÄ› na plné pecky. Necháte vÅ¡echny starosti na druhých, vÄetnÄ› vaÅ™ení a přípravy jídla pro manžela, ale i pro sebe. NÄ›kteří lidé, kteří na takovýto relaxaÄní pobyt vyrazí poprvé, jsou tak zmatení tím, že se o nÄ› stará koneÄnÄ› nÄ›kdo jiný, že si ho napoprvé nedokáží naplno užít a vychutnat. Pokud by se to náhodou stalo i vám, je zde jednoduché Å™eÅ¡ení v pravidelném opakování.